Blessed Family Church Blog

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.”

Yesaya 9:6 (5)

Leave a Reply

17 + = 22