Blessed Family Church Blog

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

Filipi 4:13

Leave a Reply

8 + 1 =