Blessed Family Church Blog

” Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah,

percayalah juga kepada-Ku”

Yohanes 14:1

Leave a Reply

64 − = 58