Blessed Family Church Blog

“Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 

(II Korintus 9:8).

Leave a Reply

2 + 2 =