Blessed Family Church Blog

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.

1 Korintus 13 : 4

Leave a Reply

+ 20 = 24